Verslo (veiklos) optimizavimo sprendimai

LPS "Solidarumas" - įmonėse veikiančios LPS "Solidarumas" pirminės profesinės organizacijos, kurios jungiasi į apskričių, miestų, rajonų LPS "Solidarumas" teritorinius susivienijimus ir federacijas.

Vienas iš svarbių organizacijos veiklos procesų - naujų narių pritraukimas ir apskaita. 

Projekto metu buvo automatizuotas naujų narių duomenų surinkimas, išsaugojimas duomenų bazėje bei anketos spausdinimas

Verslo proceso aprašymas:

 1. Narys el. paštu arba telefonu kreipdavosi į organizaciją išreikšdamas norą į ją įstoti
 2. Organizacijos pirmininkas interesantui nusiųsdavo MS Word parengtą anketos šabloną
 3. Interesantas užpildydavo MS Word anketą ir atsiųsdavo pirmininkui
 4. Pirmininkas patikrindavo anketą, radęs netikslumų siųsdavo patikslinimui ir taip procesas užsiciklindavo
 5. Anketą su teisingais duomenimis pirmininkas archyvuodavo savo kompiuteryje
 6. Narių apskaita buvo vykdoma papildomuose registruose

Proceso trūkumai:

 • Didelės laiko sąnaudos siunčiant ir gaunant duomenis apie narį
 • Anketų duomenys pateikti MS Word formatu buvo beverčiai duomenų tolimesnio panaudojimo prasme, nes narių apskaitai turėjo būti suvedami iš naujo
 • Narių anketos buvo saugojamos pirmininko kompiuteryje / pašto programoje, todėl nepasiekiamos valdybos nariams
 • Buvo didelė duomenų / dokumentų praradimo rizika sugedus kompiuteriui

 Įgyvendinti sprendimai:

 • Sukurta forma informacijai apie narius surinkti, kurioje įgyvendinti įvairūs duomenų patikrinimo sprendimai: el. pašto teisingumo, privalomi laukai ir pan.
 • Sukurta duomenų bazė, kurioje saugomi struktūrizuoti anketų duomenys tolimesniam duomenų panaudojimui
 • Suprogramuotas anketos šablonas spausdinimui bei anketų failų saugojimo internetinėje saugykloje sprendimas